Firmaprofil

Hvem står bag?
ABJ Data er grundlagt af Bent Aaris i 2001 på en grundtanke om at hjælpe de enkelte kunder til en mere miljømæssig drift. 

Bent har en baggrund som elektronikmekaniker og merkonom, inden han blev specialiseret inden for opbygningen af systemer til elektronisk kommunikation og bogholderiopgaver.

En særlig tilgang

Med den lidt specielle baggrund har ABJ Data en unik tilgang til programmering. Vi har fra begyndelsen haft fokus på grøn bæredygtighed og effektive arbejdsgange hos de virksomheder vi arbejder for.

Det vil sige at vores programmeringsopgaver, sædvanligvis inden for Microsoft Dynamics C5, opsætning af pdf-udskrifter m.m., ofte blot er værktøjer til at opnå smidige processer på arbejdspladsen.

Erfaringsmæssigt resulterer vores arbejde i store driftsmæssige besparelser, bedre arbejdsmiljø og en markant sænkning af virksomhedens belastning af naturens ressourcer.

Må vi præsentere os selv?

Vi er Berg & Larsen, en travl virksomhed med 

10 ansatte, som arbejder med køb og videresalg af reservedele til skibsindustrien.

Før vi blev papirløse, lå vores papirforbrug på godt 700.000 stykker papir om året. Vi købte kontorartikler for ca. 165.000 kroner hvert år. Papirerne blev sat i plastlommer og derefter i mapper. Og mapperne skulle være tilgængelige på hylder i et stort arkivrum indtil sagerne blev lukket og båret på fjernarkiv.

Hver dag flyttede vi rundt på mange tunge mapper, fra bord til bord, fra hylde til hylde og fra arkiv til arkiv.

Vi belastede vores rygge. Vi belastede vores økonomi. Og vi belastede miljøet. Derfor kontaktede vi ABJ Data​

En travl dag på kontoret - ingen papirer!

ABJ Data har været en vigtig medspiller i den svære overgangsfase fra stort papirforbrug til papirløs virksomhed, styrket vores processer og skærpet vores konkurrenceevne på markedet.

ABJ Data har stået for opbygning og tilpasning af vores logistik- og bogføringssystem.

ABJ Data sikrer os en stabil IT løsning, store tidsmæssige besparelser i arbejdsgange og langt mindre stress i hverdagen for alle medarbejdere.​Created and hosted by DanaWeb A/S