Kundecase​

"Vi er Berg & Larsen, en travl virksomhed med 10 ansatte, som arbejder med køb og videresalg af reservedele til skibsindustrien. Før vi blev papirløse, lå vores papirforbrug på godt 700.000 stykker papir om året. Vi købte kontorartikler for ca. 165.000 kroner hvert år. Papirerne blev sat i plastlommer og derefter i mapper. Og mapperne skulle være tilgængelige på hylder i et stort arkivrum indtil sagerne blev lukket og båret på fjernarkiv. Hver dag flyttede vi rundt på mange tunge mapper, fra bord til bord, fra hylde til hylde og fra arkiv til arkiv. Vi belastede vores rygge. Vi belastede vores økonomi. Og vi belastede miljøet. Derfor kontaktede vi ABJ Data.

ABJ Data har været en vigtig medspiller i den svære overgangsfase fra stort papirforbrug til papirløs virksomhed, styrket vores processer og skærpet vores konkurrenceevne på markedet. ABJ Data har stået for opbygning og tilpasning af vores logistik- og bogføringssystem. ABJ Data sikrer os en stabil IT løsning, store tidsmæssige besparelser i arbejdsgange og langt mindre stress i hverdagen for alle medarbejdere.


Miljøhensyn er en nøglefaktor i skibsbranchen. Berg & Larsen lægger vægt på at skåne miljøet og tilstræber et minimalt papirforbrug i virksomheden."

​- Berg & Larsen A/S, Baldersbuen 29B 2640 Hedehusene
Created and hosted by DanaWeb A/S